Giới thiệu khóa học

Đa kênh chiến lược, bao phủ thị trường, tiếp cận khách hàng theo mọi phương diện. Hãy để YouTube là một mũi nhọn trong chiến lược marketing tổng thể của bạn!

Nội dung khóa học

Chương 1
 Bài 1: Giới thiệu (08:19)
 Bài 2: Lựa chọn chủ đề (07:42)
 Bài 3: Xác định mục tiêu (07:01)
 Bài 4: Chiến lược phát triển kênh (08:08)
 Bài 5: Tạo kênh YouTube (06:44)
 Bài 6: Thiết kế avatar và thumbnail cho kênh (09:29)
 Bài 7: Cài đặt bảo mật cho kênh (05:44)
 Bài 8: Tối ưu kênh YouTube (11:44)
 Bài 9: Cài đặt kênh YouTube chuẩn SEO (08:25)
 Bài 10: Khái niệm video - Quy trình sản xuất video (02:55)
 Bài 11: Lên ý tưởng nội dung cho video (03:29)
 Bài 12: Chuẩn bị tư liệu sản xuất video (05:08)
 Bài 13: Lựa chọn thiết bị sản xuất video (02:46)
 Bài 14: Quay video chuyên nghiệp (07:41)
 Bài 15: Sản xuất video với điện thoại (13:58)
 Bài 16: Sản xuất video với máy ảnh (06:46)
 Bài 17: Edit video trên điện thoại với CapCut (18:39)
 Bài 18: Edit video bằng phần mềm Camtasia (29:06)
 Bài 19: Edit video bằng phần mềm Adobe Premiere (41:36)
 Bài 20: Cách viết tiêu đề cho video (09:01)
 Bài 21: Thiết kế ảnh thumbnail cho video (08:00)
 Bài 22: Công cụ hỗ trợ SEO (05:19)
 Bài 23: SEO video trước khi đăng (08:57)
 Bài 24: SEO từ khóa tìm kiếm (09:11)
 Bài 25: SEO nội bộ kênh và danh sách phát (03:11)
 Bài 26: SEO đề xuất lên top (07:01)
 Bài 27: Những yếu tố để video được đề xuất lên top (05:16)
 Bài 28: Cách tăng view, tăng subscribe cho kênh (05:21)
 Bài 29: Tạo tài khoản quảng cáo (10:37)
 Bài 30: Tổng quan về quảng cáo YouTube (07:41)
 Bài 31: Thực hành lên chiến dịch quảng cáo (21:15)
 Bài 32: Phân tích analytics (15:53)
 Bài 33: Tổng kết (02:04)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

2,999,000 đ Đăng ký