Nội dung khóa học

Chương 1
 THÔNG TIN HỖ TRỢ
 Bài 1 Tâm thế người đứng đầu (05:09)
 Bài 2 Biến mình trở thành cỗ máy (08:43)
 Bài 3 Lãnh đạo làm gương (02:36)
 Bài 4 Công thức hệ thống thành công (08:15)
 Bài 5 Công thức tuyển đại lý (08:48)
 Bài 6 Xây dựng tệp Fan cuồng (02:49)
 Bài 7 Người cố vấn xây dựng hệ thống (05:29)
 Bài 8 Công thức 1000 người/tháng (12:00)
 Bài 9 Xây dựng đội bán lẻ (01:55)
 Bài 10 Xây dựng quy trình hoạt động (05:19)
 Bài 11 Kaizen (02:36)
 Bài 12 Công thức P5 (11:36)
 Bài 13 Công thức D2S (10:48)
 Bài 14 Đa dòng tiền (08:42)
 Bài 15 Sản phẩm bằng độ dài kinh doanh (09:49)
 Bài 16 Xây dựng hệ thống trường tồn (12:14)
 Bài 17 Sử dụng đòn bẩy (06:21)
 Bài 18 7 bước xây dựng hệ thống thành công (10:48)
 Bài 19 Tuyển Ronaldo và Messi (14:04)
 Bài 20 Chiến lược tuyển đại lý thành công (12:40)
 Bài 21 Quay video tuyển đại lý (08:25)
 Bài 22 DISC - P1 (13:14)
 Bài 23 DISC - P2 (08:38)
 Bài 24 Hành trình chuyển đổi khách lẻ thành đại lý (01:58)
 Bài 25 Chuyên gia đào tạo Online (15:04)
 Bài 26 Sử dụng thương hiệu cá nhân (09:06)
 Bài 27 Công thức 5×5 (04:20)
 Bài 28 Đứng trên vai người khổng lồ (03:20)
 Bài 29 Tấn công du kích (03:06)
 Bài 30 Phát động cuộc thi quy mô lớn (02:44)
 Bài 31 Tổ chức hội thảo Offline (02:11)
 Bài 32 Liên minh (01:41)
 Bài 33 Trở thành ngôi sao (02:46)
 Bài 34 Lý do đại lý đến với hệ thống (20:19)
 Bài 35 Cơ chế vận hành hệ thống (08:12)
 Bài 36 Văn hóa và lộ trình thăng tiến (16:09)
 Bài 37 Bài tập xây dựng lộ trình đào tạo (03:31)
 Bài 38 Marketing hệ thống (06:09)
 Bài 39 Lộ trình đăng bài cá nhân (04:24)
 Bài 40 Lộ trình đăng bài đại lý (06:02)
 Bài 41 Phát triển hệ thống bền vững (06:21)
 THÔNG TIN HỖ TRỢ
 THÔNG TIN HỖ TRỢ

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

999,999 đ Đăng ký