Giới thiệu khóa học

Xây dựng doanh nghiệp Online 4.0

Nội dung khóa học

Chương 1
 14 mô hình kinh doanh (18:23)
 Giới thiệu khóa học (06:41)
 Bài học thành công (02:19)
 Bài học 1 triệu đô (04:04)
 Giai đoạn trong chu trình kinh doanh (11:28)
  Các giai đoạn trong kinh doanh (04:25)
  Lí do thất bại trong kinh doanh (20:22)
 Lí do thất bại chia sẻ của học viên (03:59)
 Điều kiện của thành công (11:52)
  Mô hình hướng đi kinh doanh Online (12:02)
 Chu trình kinh doanh (01:42)
 Bài tập Điều tra và phát triển sản phẩm trong kinh doanh (05:15)
 Bài tập Điều tra và phát triển sản phẩm trong kinh doanh (13:29)
  Bài tập Điều tra và phát triển sản phẩm trong kinh doanh 2 (17:48)
 Bài tập Điều tra và phát triển sản phẩm trong kinh doanh 3 (26:56)
 Bài tập Điều tra và phát triển sản phẩm trong kinh doanh 4 (12:07)
 Bài tập Điều tra và phát triển sản phẩm trong kinh doanh 5 (12:02)
 Xây dựng lộ trình phát triển nhân sự (12:22)
 Xây dựng nhân sự bằng hình thức nào - áp dụng từ sales và marketing (39:32)
 Phương thức điều tra và lọc nhân sự (18:12)
 Tiến trình xây dựng bán hàng tự động hóa - Tăng sự lan truyền Tối ưu ngân sách (35:36)
 Tiến trình xây dựng bán hàng tự động hóa - Tăng sự lan truyền Tối ưu ngân sách (16:01)
 Ma trận nội dung (11:53)
 Quy trình cho nhân viên content và chiến lược tạo độ hot (21:56)
 Quy trình thuê ngoài - hành trình của khách hàng (15:00)
 Thiết kế hành trình trải nghiệm cho khách hàng (09:22)
 Thiết kế trải nhiệm cho khách hàng 2 (11:48)
 Dự trù doanh thu và các trường hợp xảy ra (19:50)
 Dự trù doanh thu và các trường hợp xảy ra - Trình bày của các nhóm (33:01)
  Chia sẻ của CEO Đỗ Thắng (01:32:24)
 Lời kết và chia sẻ (03:58)
 Business model - 14 mô hình kinh doanh khác nhau (54:15)
 Nghiên cứu thị trường (13:01)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

2,999,000 đ Đăng ký