Giới thiệu khóa học

Hướng dẫn làm video bán hàng trên điện thoại chi tiết và đầy đủ.

 Phục vụ cho việc quay clip bán hàng chuyên nghiệp.

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

3,000,000 đ Đăng ký