Giới thiệu khóa học

+ BỘ TÀI LIỆU Ổ CỨNG 10GB KINH DOANH 10 NĂM: 5.000.000 VNĐ

+ TÀI LIỆU BÁN LẺ A-Z : 1.000.000 VNĐ

+ 100 CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐỈNH CAO: 1.000.000 VNĐ

+ BỘ VIDEO TÌM SẢN PHẨM : 3.000.000 VNĐ

+ MARKETING 0 ĐỒNG : 2.000.000 VNĐ

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

1,000,000 đ Đăng ký