Giới thiệu khóa học

Những kỹ năng tốt nhất để gia tăng tỉ lệ chốt sales thành công. Công thức chốt sales Online, Offline và công thức giúp bạn bứt phá đơn hàng nhanh chóng nhất.

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

2,000,000 đ Đăng ký